Weidemann, Jakob
"Jakob Weidemanns hilsen til O. Væring; Ingen skal lære Hr Væring (Per Petersson) å fotografere kunst. Men så har han også ærfaring som ingen annen her i landet."

Jakob Weidemann, født 14. juni 1923 var en norsk kunstner. Weidemann regnes som en av de viktigste kunstnerne innen norsk modernisme på 1950-tallet, og han var en foregangsperson for det abstrakte maleriet i Norge i tiårene etter andre verdenskrig.
Karakteristisk er hans abstrakte, ekspresjonistiske malerier med naturen som inspirasjonskilde.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 294 | Side: 1/4


Bilder funnet: 294 | Side: 1/4