Odd Nerdrums hilsen til O. Væring: 22.oktober 1976; Spesielt må jeg takke for et ypperlig arbeid fra Per Peterssons hånd - som jeg fra nu av - og i fremtiden ikke nok kan rose for et solid og godt arbeid.

Odd Olaf Nerdrum er en norsk maler. Født 8. april 1944 i Helsingborg, Sverige. Nerdrum betegner seg selv som figurativ kitsch-maler, men kan også karakteriseres som moderne klassisist med forbilder fra den eldre kunsthistorien, i protest mot modernismen

Text from Wikipedia
Bilder funnet: 364 | Side: 1/5


Bilder funnet: 364 | Side: 1/5