Jean Heibergs hilsen til O. Væring; Hr Væring må med fornøielse fotografere mine bilder. Jeg kan ikke nok som rose hans arbeide.

Jean Hjalmar Dahl Heiberg, kjent som Jean Heiberg, var en norsk kunstner. Han arbeidet først og fremst med maleri, men også som billedhogger. Fra 1905 bodde Jean Heiberg i Paris.

Tekst fra Wikipedia.
Bilder funnet: 228 | Side: 1/3


Bilder funnet: 228 | Side: 1/3