Aarseth, Oddbjørg
Oddbjørg Aarseth er en norsk maler og tegner. Aarseths interiører og figurstudier er holdt i brutte jordfarger og murt opp i markerte flater. Han er representert med tegninger og tre malerier i Nasjonalmuseet i Oslo.