Berg, Hans Johan Frederik
Hans Johan Frederik Berg var en norsk maler. Han arbeidet som portrettmaler og med akvareller, men i samtiden var han mest kjent som kopist. H.J.F. Berg var født på handelsstedet Kopardal på Løkta i nåværende Dønna kommune, der faren Anders Berg var handelsmann.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 14 | Side: 1/1


Bilder funnet: 14 | Side: 1/1