Eiebakke, August
August Eiebakke, født 1867 (Askim), død 1938 (Oslo), var en norsk maler. Han kom 1883 til Kristiania, hvor han som elev ved den kgl. kunst- og håndverksskolen utmerket seg som en særlig dyktig akttegner. Han var samtidig elev av Christian Krohg og Eilif Peterssen på deres malerskole. I 1891 og 1896 var han elev av Zahrtmann i København.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 45 | Side: 1/1


Bilder funnet: 45 | Side: 1/1