Fotomateriale ikke digitalisert. 80 negativer i fotoarkivet.

Maja Refsum, egentlig Thea Marie Refsum, var en norsk billedhugger. Datter av Harald Refsum og Hanna Ovidia Yssen.