Bilder i Bøyesen, Bente: Tilbake til Bøyesen, Bente
Artist: Bente Bøyesen (1967 - )
Dimensions: 70x93 cm/
Photocredit: O.Væring/Artist/
Digital Size: High-res TIFF and JPG/
Bilde id: BøyB0006
Bilde id: BøyB0006
Title:

Kvist

Kunstner: Bøyesen, Bente (1967-)
Artist: Bente Bøyesen (1967 - ) Dimensions: 70x93 cm/ Photocredit: O.Væring/Artist/ Digital Size: High-res TIFF and JPG/
Søkeord: Bente Bøyesen
Bildestørrelse: Høyoppløst tiff & jpg, 300 dpi
Fotokreditering: © O. Væring
Opphavsrett til kunstverk: © Bøyesen, Bente
For lisens til bruk av kunstverket, ta kontakt med kunstner/rettighetshaver eller O. Væring