Werenskiold, Erik
Erik Theodor Werenskiold var en norsk maler og tegner. Han er spesielt kjent for sine tegninger til de norske folkeeventyrene og illustrasjonene til Snorre, som han ledet. Han startet å studere i 1872, men begynte kort tid etter å ta tegneundervisning hos Julius Middelthun ved Den kongelige norske Tegneskole i Christiania etter råd fra Adolph Tidemand. Høsten 1875 reiste han til München og oppholdt seg der i fire år. Der var han til stede på en internasjonal utstilling som åpnet hans øyne for franske friluftsmalerier og naturalismen. Werenskiold flyttet i 1881 til Paris for å studere på egen hånd. Werenskiold mottok i 1908 Statens kunstnerlønn og ble i 1935 tildelt Storkorset av St. Olavs orden.

Tekst fra Wikipedia

"Erik Werenskiolds hilsen til O. Væring; Hr. Væring har med min tilladelse fotografert mine billede i Nationalgalleriet og gjort det meget godt"
Bilder funnet: 486 | Side: 1/6


Bilder funnet: 486 | Side: 1/6