Munthe, Gerhard
Født 16.juli 1849. Gerhard Peter Franz Wilhelm Munthe var en norsk maler, tegner, bok- og tekstilkunstner.
Gerhard Munthe ble født i Heradsbygd i Elverum kommune. Samme året som Gerhard ble født, kjøpte familien en annen gård, Alfheim i Elverum. Faren Christian Pavels Munthe, var lege. Gerhard hadde i alt tolv søsken, blant andre forfatteren Margrethe Munthe. Han begynte på J.F. Eckersbergs malerskole i Kristiania i 1870, siden på Den kongelige tegneskole, og fra 1874 til 1876 gikk han i lære hos landskapsmaleren og slektningen Ludvig Munthe i Düsseldorf. Gerhard Munthe debuterte på Høstutstillingen i 1882.

Tekst fra Wikipedia.
Bilder funnet: 551 | Side: 1/7


Bilder funnet: 551 | Side: 1/7