Alstad, Oddvar
TrlK0062
Vår / Spring, 1951
TrlK0048
Krigen / The war, 1947
TrlK0051
Barnet spør / The child ask , 1947
TrlK0034
Moren / The mother, 1946