13 bilder funnet
Otto Hennig (født 6. august 1871 i Kristiania, død samme sted 30. juli 1920) var en norsk maler. Hennig regnes som en av de mest talentfulle representantene for nyromantikken i norsk billedkunst. Han høstet betydelig anerkjennelse i sin samtid som en kunstner med et særegent og meget personlig kunstnerisk uttrykk. Otto Hennigs landskapsmalerier, som utgjorde det vesentligste i hans produksjon, er ofte preget av en mollstemt, dyster og nesten trolsk stemning. Hans tolkning på lerretet av naturens innerste vesen, slik han søkte og så det, er et vitnesbyrd om en helt spesiell kunstnerbegavelse.

Text from Wikipedia
Bilder funnet: 13 | Side: 1/1


Bilder funnet: 13 | Side: 1/1