80 bilder funnet
Kitty Lange Kielland (født Christiane, 8. oktober 1843 i Stavanger, død 1. oktober 1914 i Kristiania) var en norsk maler, spesielt kjent for landskapsbilder fra Jæren. Kitty Kielland kan regnes som den første store norske kvinnelige landskapsmaler. Hennes tidligste bilder er holdt i en realistisk stil, mens hun senere var med på å bidra til utviklingen av nyromantikken. Kielland er representert i en rekke norske gallerier, med flest bilder i Stavanger kunstmuseum og i Nasjonalgalleriet. I 1884 var Kielland en av stifterne av Norsk Kvinnesaksforening. Hun deltok ofte i samtidens debatter om kvinnesak og om kunst.

Text from Wikipedia
Bilder funnet: 80 | Side: 1/1


Bilder funnet: 80 | Side: 1/1