52 images found
Images found: 52 | Page: 1/1
EndA0030
Luttspiller / Man playing, 1879
EndA0031
Gutt med jakthunder / Boy with sporting dogs, 1872
EndA0032
Seterjente / Pasture girl
EndA0033
Mor og barn / Mother and child
EndA0034
Kvinne og mann i interiør / Interior with woman and man
EndA0035
Fra Sundalen / From Sundalen, 1919
EndA0036
Piker som leker på isen / Girls playing on the ice

EndA0037
Barn i interiør / Interior with child
EndA0038
Sledefart / Sledge riding
EndA0039
Sledefart på gårdstun / Sledgeride from a farm yard
EndA0040
Sledekjøring på isen / Sledge ride on the ice
EndA0041
Sledetur / Sledge ride
EndA0042
Pike på ski / Girl on ski
EndA0043
Kjelkekjøring og skigåing /( Toboggan slide) Sledge and skiing

EndA0044
Kappkjøring / Sledge ride
EndA0050
I julen / During Christmas
EndA0051
Sledetur på isen / Sleigh ride on the ice
EndA0052
No title on the image
EndA0053
Pike som strikker / Girl knitting, 1873
EndA0054
Høykjøring / Driving hay
EndA0055
Strikkende pike / Knitting girl

EndA0056
Sledekjøring på isen / Sleigh ride on the ice
EndA0057
Bondepike ved skigard / Farmer girl by the rail fence
EndA0058
Pike som raker høy / Girl who rake the hay
EndA0059
Badende kvinner / Bathing women, 1918
EndA0060
Foring av høns / Feeding the hens
EndA0061
Pike ved grue / Girl by the fireplace
EndA0062
Kvinnene ved graven / The women by the grave, 1884

EndA0063
Kvinne og mann i karjol på fjellet / Woman and man in a cariole in the mountain
EndA0064
Møteplassen / Meeting place
EndA0065
Fra Setesdal / From Setesdal
EndA0066
Piker med et fotografi / Girls with a photo,
EndA0067
EN: Haying
NO: Høyonn
EndA0068
Barn i interiør / Child in interior
EndA0069
Rast / Rest

EndA0070
Kanefart på Mjøsa / Sleigh ride on Mjøsa (Helgøya)
EndA0071
Gårdsjente / Farming girl
EndA0072
Kystlandskap / Coast landscape
EndA0073
Pike på skøyter / Girl on skates
EndA0074
Skiløpere / Skier
EndA0075
Seterjente / Dairymaid
EndA0076
Andejakt / Hunting duck

EndA0077
Pike på ski / Girl on ski
EndA0078
Sledetur / Horse-sleighing
EndA0079
Barn med kjelke på isen foran Bogstad gård, 1883
EndA0080
Aketur / Sledge ride, 1894
EndA0081
På skøyter / Skating
EndA0082
Kanefart / Sleigh ride, 1914
EndA0083
To piker som leser brev / Two girls reading a letter

EndA0084
Skirenn i Fjelkenbakken, Asker
EndA0087
Kappkjøring / Race
PorT0365
Tordenskiold

Images found: 52 | Page: 1/1