37 images found
Images found: 37 | Page: 1/1
BalP0060
Akershus festning / Akershus fortress
BalP0133
Akershus Festning
BjoH0004
På Akershus Festning mai 1945 / At Akershus fortress may 1945, 1981
BybY0026
Akershus Festning / Akershus Fortress
BybY0073
Prospekt av Akershus Festning, Christiania
BybY0116
Utsikt mot Akershus Festning / View towards Akershus Fortress
BybY0158
Akershus slott / Akershus castle, ca 1699

DitJ0001
Akershus Festning
EspK0070
Fra Akershus festning / From Akershus Fortress, ca 1930
FeaT0195
Akershus sett fra Sørenga / Akershus seen from Sørenga, 1839
FeaT0240
Akershus sett fra Sørengen, 1839
FotO0020
Akershus
FotO0417
Festningens fribad, 1905 Akershusstranda. Det militære badeanlegg (badehuset) utenfor Akershus festning. Ble også benyttet av elever fra noen kommunale skoler og institusjoner.
FotO0419
Festningens fribad, 1905 Akershusstranda. Det militære badeanlegg (badehuset) utenfor Akershus festning. Ble også benyttet av elever fra noen kommunale skoler og institusjoner.

FotO0420
Festningens fribad, 1905 Akershusstranda. Det militære badeanlegg (badehuset) utenfor Akershus festning. Ble også benyttet av elever fra noen kommunale skoler og institusjoner.
FotO0427
Akershus fra Kavringen, 1904
FotO0787
Akershus ca 1890
FotO0792
Akershus Festning sett fra Bygdøy
FotO0804
Fra Tyveholmen, 1901
FotO0806
Bybilde
FotO0845
Fra Bygdønæs bad, 1904

FotO0847
Fra Bygdønæs bad, 1904
HanF0005
Høstdag ved Akershus/ Autumn day near Akershus, 1919-1922
HanF0018
Høstdag ved Akershus, 1919-22
HolD0022
Akershus Festning, 1998
LorC0046
Utsikt mot Akershus Festning / View towards Akershus Fortress
LøcK0019
Akershus Festning / Akershus Fortress, 1889
LøcK0030
Skisse fra Akershus / Sketch from Akershus, 1889

NorJ0025
Akershus, Aftenstemning 1905
PorT0475
Utenfor Akershus, 1910
SohH0034
EN: From Akershus
NO: Fra Akershus
SohH0171
EN: From Akershus
NO: Fra Akershus
SohH0172
EN: From Akershus
NO: Fra Akershus
SvaA0044
Akershus
ThaF0148
EN: Canon, Akershus
NO: Kanon, Akershus

ThaF0149
EN: Red canon
NO: Rød kanon
ThaF0477
EN: Akershus Fortress
NO: Akershus Festning

Images found: 37 | Page: 1/1