140 images found
« prev | next »Images found: 140 | Page: 1/2
EngH0042
Nattstemning
EngH0050
Høststemning
SohH0034
Fra Akershus
ØrnL0060
Av og til / From time to time, 1998
SooE0011
Kveldsstemning / Evening atmosphere, 1896
KolF0025
Kveldsstemning / Evening atmosphere
KolF0032
Aftenstemning ved havet / Evening atmosphere by the sea, 1893

SohH0103
Sommersøndag i Nærsnes bukta, 1932-35
SohH0115
Måneskinnstemning / Moonlight atmosphere, 1909
SkrL0019
Kveldstemning ved tjernet / Evening atmosphere by the lake,
EriT0020
Vintersol / Winter sun, 1909
SkrC0138
Morgenstemning på Holmvassbu, / Morning atmosphere on Holmvassbu1915
DirE0039
Vinterstemning / Winter atmosphere,
RavL0003
Vårstemning over Etterstadsletta, 1940 (Folkeveien over Etterstadsletta)

AstN0100
I havestuedøren / At the gardenroom door
FeaT0136
Labrofossen / Labrowaterfall (study), 1836
FeaT0137
Vannstudier / Water study, 1837
FjeK0037
Båten / The boat, 1947-48
FjeK0062
Sittende kvinne / Woman sitting, 1942
SpaV0167
Markblomst / Wild flower, 1989
SpaV0178
Stille natt / Quiet night, 1995

AstN0124
Vårnatt i hagen, Nattarbeide i haven / Spring night in the garden / Night work in the garden, 1909
AstN0125
Vinternatt
AstN0133
Marsstemning ved Jølstervannet / March atmosphere by the Jølster water, 1905
AstN0173
Vårstemning / Spring atmosphere
AstN0183
Regnværsstemning / Rainy weather atmosphere, 1907
AstN0203
Vårstemning / Spring atmosphere, before 1914
AstN0213
Marsmorgen, Vårnatt og seljekall / March morning , Spring night and sallow man

AstN0214
Vårnatt og seljekall / Spring night and sallow man
AstN0215
Prestegårdshagen i måneskinn / The vicarage in moonlight, 1893
AstN0216
Soleienatt / Buttercup night
AstN0217
Regnværstemning under trærne ved Jølster prestegård / Rainy atmosphere under the trees by Jølster vicarage, before 1908
AstN0222
Under storasken / Under the big tree (ask)
AstN0224
Marsstemning ved Jølstervann, Fugl på sten / March atmosphere on Jølsterwater (Bird on rock), 1905
KroP0174
Gate i Hamburg / Street in Hamburg, 1932

KroP0197
Konstruksjon ( Dikteren og hans muse ) / Construction ( The poet and his muse), 1919
KroC0484
Morgenstemning / Morning atmosphere
KroC0505
EN: From Grand Cafe, Henrik Ibsen on the pavement outside
NO: Fra Grand Cafe, Henrik Ibsen på fortauet utenfor
KroC0509
Oda Krohg ved vinduet / Oda Krogh by the window, 1899-90
KroC0511
Fra Frederiksberg / From Frederiksberg, 1890
GroR0056
Suse avgårde / Speed away, 1990
KitT0511
Alle undrede seg over denne skikkelse som gikk der og så ut som en folkeskræmme,

KitT0512
Aften / Evening, 1904
KitT0516
Lukk oppda jenter / Girls, open the door, 1909
KitT0517
På hjemveien / On the way home, 1905
KitT0520
Hjemover / Homewards, 1898
KitT0521
Husmann / Smallholder, 1902
KitT0522
EN: The nymph that disappeard
NO: Huldra som forsvant
KitT0527
Selvportrett / Self portrait, 1884

KitT0528
Nyttårsløyer / New Years drop, 1903
KitT0529
Myrull / Cotton grass, 1913
KitT0551
Det sner og det sner / It snows and it snows, 1904
KitT0552
No title
SpaV0250
Vinter på Landøen / Winter on Landøen, 1978
BackH0200
Pinseaften / The day before Whitsunday
BaaK0050
Kvinne på terrasse betrakter månen / Woman on the terrace looking at the moon, 1849

GudH0391
Ung dame med syriner / Young lady with lilacs, 1897
GudH0404
Sommernatt ved Drøbak / Summernight at Drøbak (Christiania fjord), 1893
GudH0407
Fra Oslofjorden / From Oslo fjord, 1873
GudH0419
Skoglandskap med vann / Forest landscape with water, 1849
GudH0383
EN: Evening atmosphere
NO: Aftenstemning
GudH0361
EN: Evening atmosphere , Sandefjord
NO: Aftenstemning, Sandefjord
KieK0062
Stokkavannet, Aftenstemning / Stokkavannet, Evening Atmosphere

SkrC0208
Fra Jupsjøen / From Jupsjøen, 1905
MunG0284
Oktober aften / October evening, 1881
BorF0002
Morgenstemning / Morning atmosphere, 1883
TidA0328
Eventyrfortellersken / The story teller
SohH0168
Aftenstemning, Viksfjorden / Evening atmosphere, Viksfjorden, 1918
SooE0030
Kveldsstemning / Evening atmosphere, 1896
NerO0030
Spedbarn / Infant, 1984

NerO0031
Mannen med dolk / The man with a dagger, 1990
NerO0032
I solen / In the sun, 1976
NerO0055
Aftenlandet / The evening land
NerO0056
Vår / Spring, 1977
KitT0751
Dompap på rimet kvist / Bullfinch on frosty twig, 1906
KitT0759
Andersnatten / Anders night, 1908
KitT0764
Vinterkveld - Ekorn i flukt / Winter evening - Squirrel in flight, 1905

StoW0020
Søndagsstemning / Sunday atmosphere, 1972
NieA0039
Morgenstemning ved Risør / Morning atmosphere at Risør
NieA0050
Aftenstemning Skogsfjord, Mandal / Evening atmosphere, 1915
NieA0051
Aftenstemning / Evening atmosphere Skogsfjord Mandal
NieA0063
Morgenstemning Atlanterhavet / Morning atmosphere, The Atlantic ocean, 1860
DahJ0237
Aftenstemning / Evening atmosphere , Dresden, 1836
KrpS0092
Aftenstemning / Evening atmosphere, 1910


« prev | next »Images found: 140 | Page: 1/2