809 images found
« prev | next »Images found: 809 | Page: 1/10
ZorA0005
Stora Bryggeriet
BybY0001
Bærum smeltehytte
WetW0002
U.t.
GudH0048
Fiskere med båt
RudB0006
Julekvelds-vise av Alf Prøysen
ThyR0048
Stenplukkere / Picking stones, 1942
FliJ0010
Kongsberg-fra inne i gruvene

UlfN0015
Fra Ogna på Jæren / From Ogna on Jaeren, 1879
RygM0049
Aker Brygge, mars 1988
RygM0050
Jernbanetorget, August 1988
RygM0021
Pause
RygM0063
Pause
SmitC0010
Tømmerfløting
VelJ0001
Håndverkersvenden tar seg et g

TidA0119
EN: Garnbindersken
NO: Garnbindersken
WolO0035
Kris i Rue Vavin
FliJ0031
Uten tittel
SørH0004
Arbeid, administrasjon og fest
JynG0003
Rørene
WenG0074
Kvinne som kinner smør, 1890
AulR0064
Tidlig 1. mai demonstrasjon

KroC0235
Hal i lovart
DahC0006
Røros, 1942
DahC0009+
Revolusjon / Revolution
DahC0011
Feieren / The chimney sweeper, 1975
GløJ0013
Sommer / Summer, 1905
KroC0286
Interiør, En bondestue / Interior - a farmers livingroom, 1905
JorL0017
EN: Grandmother
NO: Bestemor

BjoO0004
Middagsforing i en Ladugård, 1890
GudH0106
Rukkedalselven, Nes i Hallingdal, 1858
MunG0166
Høyonn / Haying, 1884
CapA0012
Foss i nedre Telemark / Waterfall in lower Telemark, 1852
HaaL0001
Sildefiske / Fishing herring, 1915
HanN0039
Snemåking / Shovel snow, 1885
SinE0004
Tømmerkjøring om vinteren / Timber transport in the winter, 1902

MunE0319
Sykepleiersker / Nurses, 1909
BacH0113
På Bleikeplassen, Jæren, 1886
WenG0097
Fra Atelieret / From the studio, 1893
ThaF0155
Makrellfiskere / Mackerel fisher, 1877
ThaF0156
No title on the image, 1906
ThaF0163
I råken, 1876
V1201
Edvard Munch

V1202
Edvard Munch
V1203
Edvard Munch
V1218
Edvard Munch
V1196
Edvard Munch
V1200
Edvard Munch
V0555
Edvard Munch
KroC0296
Avisgutten / The newspaper boy, 1914

HanN0042
Ved kysten / By the coast, 1890
AskA0027
Skogsinteriør / Forest interior, 1878
WenG0098
Solstreif / Sunbeam, 1890
AskA0029
Kuer ved tjern / Cows by lake, 1881
MunG0167
Klesvask / Laundry, 1876
MunG0169
Fra Boeverdalen, 1908
HerL0048
Smien / The smithy, 1856

FliJ0056
Haborsøi, Urnes - 1819
WerE0323
Streikebrytere / Strike-breakers, 1930
ThaF0185
Strandbredd / Beach bank, 1879
SvaA0007
Ved Themsen / By Themsen, 1911-12
HinB0001
I smia / In the smithy, 1911
VogC0010
Bærum Jernverk / Baerum Iron factory
VogC0008
Bærums Jernverk / Baerum Iron factory, ca 1814

KolF0014
Fiskere rundt sildekjerren / Fishermen round the herring cart, 1890
KolF0019
Fiskere / Fishermen, ca 1900
KolF0021
Garnbøting / Net bind
KolF0028
Ut karer / Out blokes, 1891
KolF0033
Fiskere i snevær som trekker not / Fishermen pulls seine in snowy weather,
KolF0035
Ute ved laksenoten / Out by the salmon seine, 1892
KolF0036
I snekkerverkstedet / In the carpenters workroom, 1886

AncA0023
En blå kjole sys til kostymefest / Sewing a blue dress for the costume party, 1920
KroeM0001
Skagen interiør med kone som spinner / Skagen interior with wife spining, 1887
AncA0015
Fisker Lars Gaihede snitter en pinne / Fisherman Lars Gaihede cutting a stick, 1887
RoeT0036
Ungdomsarbeide / Youth labour,
RoeT0040
Maismark / Corn field, 1940 -
RoeT0030
Maiskolber / Corn cobs, 1940
RoeT0032
Gartneren / The gardener,

RoeT0014
Fra Puztaen / From Puztaen, 1938
RoeT0007
Ungdomsarbeide / Youth labour,
RoeT0009
Turnipsmark / Turnip field, 1940
OsaL0004
Forfatter Ivar Aasen / Author Ivar Aasen, 1895
TidA0230
EN: Wife by the loom, Gulsvik
NO: Kone ved vevstol, Gulsvik
TidA0224
Et potte-makerverksted / A pot makers workroom, 1835
TidA0225
Pottemaker verkstedet / Pot makers workroom, 1835


« prev | next »Images found: 809 | Page: 1/10