217 images found
« prev | next »Images found: 217 | Page: 1/3
WenG0037
Skitrening
AabH0001
Hauk Aabel som "Jeppe"
FotO0003
Nydalens fabrikker
ØrnL0038
Øvelse
JørK0039
Cabaret
SohH0042
Rønner og frabrikker
AulR0068
Fabrikkbygninger og ild

ColF0006
Den gamle fabrikk fra Mesna / The old factory from Mesna, 1893
ThaF0139
Fra Lysakerelven / From Lysaker river, 1901
ThaF0142
EN: Akerselva
NO: Akerselva
ThaF0151
Fabrikker ved Akerselva, 1897
LøcK0008
EN: Actors wardrobe
NO: Skuespillergarderobe
MunE0328
Landgangsbroen / The gangway, 1903
SvaA0007
Ved Themsen / By Themsen, 1911-12

VogC0010
Bærum Jernverk / Baerum Iron factory
VogC0008
Bærums Jernverk / Baerum Iron factory, ca 1814
LøcK0022
Skuespiller Tobias Sørensen og Ola Voss / Actor Tobias Sørensen and Ola Voss, 1888
RoeT0007
Ungdomsarbeide / Youth labour,
KihH0009
Raringen / Oddball, 1937
SidS0001
Skuespiller Laura Gundersen
SohH0088
Rønner og fabrikker ,

ThaF0201
Gammel fabrikk / Old factory,
ThaF0208
No title on the image, ca 1901
ThaF0211
V/ Akerselven - Lerretsfabrikk, ca 1898
WerE0412
Fabrikkbygninger på Lysaker, 1907
PorT0010
Bokken Lasson i "Teaterblod", 1907
RiaJ0103
EN: Girl by the piano
NO: Pike ved piano
BakJ0009
Maskespill / Masque act

SvaA0034
Fabrikkpiper / Factory pipes, 1917
SvaA0038
Foss Bryggeri / Foss Brewery
SvaA0026
Fra Gassverket, 1930
SvaA0028
Fra Gassverket, 1930
FeaT0063
Brekke bruk / Brekke factory, 1841
DahJ0176
Vesuv i utbrudd, 1824
DahJ0192
Vesuv i utbrudd

FeaT0092
Fra Brekke bruk i månekskinn / From Brekke factory in monnlight, 1841
FeaT0138
Kaktus / Cactus, 1833
FeaT0144
Kaktus / Cactus, 1833
KroP0151
Skuespillerinnen / the Actress, 1927
KroP0163
No title on the image
KroP0199
Cabaret
GroR0065
Vestlandsjente / West Norway girl, 1977

KitT0516
Lukk oppda jenter / Girls, open the door, 1909
KitT0518
Alvelek / Fairy play, (Elf) 1909
SpaV0215
Fiolinpike med mor og hund / Violin girl with mother and dog, 1999
BackH0215
Ved Oldemors spinett / At great-grandmothers piano, 1921
BaaK0065
Tegneklasse i København / Drawing class in Copenhagen, 1827
GudH0410
Dampsag ved Husvik i Drøbak, 1876
HolT0121
Hjula Veveri

TidA0335
Fanatikere / Fanatics, 1866
HolB0099
Gammel fabrikk hjul / Old factory wheel, 1993
RevA0048
Akers Mekaniske Verksted, 1913
AulR0142
Fabrikk / Factory, 1928
AulR0086
Fra spikerverket
AulR0162
Fabrikkbygninger og ild / Factory buildings and fire
AulR0171
Sot og sol / Soot and sun

AulR0172
Fabrikkbygninger / Factory buildings
KroP0355
EN: Drama, Theatre stage
NO: Drama, Teaterscene
SohH0155
Rønner og fabrikker / Shacks and factories, 1913
SohH0210
Fra Akerselva, 1934 (Rønner og fabrikker, II versjon)
LunH0024
Ragna Wettergreen, 1913
MunE0439
Tiltrekning / Attraction
KroO0083
Bokken Lasson, "Teaterblod" 1907

KroO0078
Dobbeltportrett / Double portrait - Bokken Lasson and Sten Drewsen, 1902-04
NieA0077
Salteriet på Kinn, 1880
KrpS0100
Spisestuen på Aulestad / Dining room at Aulestad, 1901
DegE0002
No title on the image
JorL0108
EN: Mesna factory
NO: Mesna fabrikker
WenG0156
I musikktimen / In the music lesson, 1881
WenG0116
Skitrening / Ski practise, 1898

EckJ0050
The old mill in Maridalen, 1849
PetW0076
EN: From Hjula Weavery
NO: Fra Hjula Veveri
PetW0078
Hjula Veveri / Hjula Weavery, 1887-88
PetW0065
Fra Biri (Biriglassverk) / From Biri (Biri glass factory)
PetW0067
EN: Hurdal glass factory
NO: Hurdal glassverk
BliR0001
Alt for Norge / All for Norway
AskA0086
Fra Møllendal / From Møllendal ( mill), 1853

SvaA0042
Ved Themsen / By the Themsen, 1911
KroP0359
Skuespiller Per Aabel, 1959
ThaF0246
EN: Factory buildings, Steel work in Pittsburgh
NO: Fabrikkbygninger , Stålverkene i Pittsburgh /
ThaF0249
Kanalparti / Canal section, 1882
SvaA0045
Myrens Mekaniske Verksted, 1906
SvaA0046
Fra Akerselven / From Akerselven, 1908-12
YthT0034
Øvelse / Practice


« prev | next »Images found: 217 | Page: 1/3