34 images found
Images found: 34 | Page: 1/1
EieA0032
Ved midtsommerleite / Midsummer time, 1893
EieA0033
Hvilende pike / Resting girl
PorT0198
Forfatter Kristian Elster (1881-1947)
EieA0065
Untitled
EieA0066
Altertavle
EieA0067
Altertavle, 1931
EieA0068
Havnehagen på Eiebakke, 1898

EieA0069
Carl August Eiebakke, 1917
EieA0070
Rektor Georg Fasting, 1904
EieA0058
Sanna Elster, 1912
EieA0059
Porselensmaleren / Painting china, 1921
EieA0060
Skogsinteriør / Forest interior, 1906
EieA0039
Kvinne og pike i døråpning / Womand and girl in doorway, 1919
EieA0040
Interiør fra Mo gård på Ringerike / Interior from Mo farm at Ringerike, 1895

EieA0045
Potetvask / Washing potatos, 1892
EieA0046
EN: Dish
NO: Anretning
EieA0047
I solbakken, 1903
EieA0048
Sommeridyll på gårdstunet på Skaltorp i Eidsberg, 1916
EieA0049
Sommerbilde med hus / Summer picture with house, 1913
EieA0050
Søndagsfred / Sunday peace, 1892
EieA0051
Søndag på landet / Sunday in the country

EieA0052
Landskap fra Gausen gård / Landscape from Gausen farm, Holmestrand, 1905
EieA0053
Christiania (Kivi) Eiebakke
EieA0054
Altergang / Holy Communion, Dale Kirke i Luster, 1928
EieA0055
Altertavle
EieA0056
Interiør Dale Kirke, Luster, 1927
EieA0063
Sommerlandskap / Summer landscape, Vågå, 1897
EieA0034
Fra Ringerike / From Ringerike

EieA0036
Pike i døråpning / Girl in doorway ( Maria Eiebakke), 1918
EieA0037
Landskap ved Eidsberg Kirke
EieA0038
Sankthanshaugen ( skisse / sketch), 1903
EieA0042
Kirke og rødt hus, Rygge Kirke
EieA0043
Interiør fra gården Mo, Ringerike / Interior from the farm Mo at Ringerike, 1895
PorT0498
Forfatter Kristian Elster (1881-1947)

Images found: 34 | Page: 1/1