44 images found
Images found: 44 | Page: 1/1
TorK0042
After Image
EngH0001
Fjellmystikk
EngH0043
Sol over havet
KaaR0003
Portrett av ung gutt / Portrait of a young boy, ca 1910-11
DahH0037
I god lune / In good mood
IsaO0133
Studiehode / Head study,
IsaO0128
Mannsportrett / Male portrait, 1874

GauP0003
No title written on the image
SpaV0157
Lidelsens ansikt / The face of pain, 1993
KroC0497
EN: Female portrait
NO: Dameportrett
MunE0370
EN: Evening on Karl Johan street
NO: Aften på Karl Johan
IsaO0165
No title on the image
SørH0291
Meditasjon / Meditation, 1961
SørH0410
Jødene / Jews, 1943

StoW0039
Rød engel / Red angel, 1983
StoW0041
Natt i Vietnam / Night in Vietnam, 1972
RiaJ0127
kvinnehode / woman head
BleH0060
Triologi for boksere / Trilogy for boxers, 1975
LicR0011
Untitled, 1976
HolB0117
Ettertenksomhet / Pensiveness, 1988
RiaJ0176
Komposisjon med kvinneansikt, 1934

YthT0041
Når illusjonisten har gått hjem viser virkeligheten sitt sanne ansikt - eller omvendt, 1986
StoA0036
Untitled
RabT0001
Untitled
RosK0048
Helt viser ansikt, 1983
DivS0069
EN: Untitled (unready)
NO: Uten tittel ( uferdig)
DivT0037
Klovn / Clown, 1986
DivG0014
Hode, 1990

DivG0005
En maskes bekjennelse, 1986
KnaT0021
Uten motivtekst / No title written
AstS0048
Untitled
HanT0015
I skogen, 1981
EkeA0185
En strøm av skitten kloakk var hennes ord over hans ansikt og kropp, 1935
RoaT0001
Ansikt til ansikt , 1979
SjuB0002
Fra serien " Norske Ansikter, 1986

TorK0078
Blikk
PauJ0014
Ansiktstudier Sydpolen, 1986
PauJ0040
Ansiktstudie av Hilda Johansen, 1986
PauJ0043
Ansiktstudier av Amundsen, 1986
JarH0009
Untitled
FjeK0174
EN: Impetigo
NO: Brennkopper
KitT0970
EN: Portrait
NO: Portrett

KitT0975
EN: Study
NO: Studie
MunE1066
EN: Red and white
NO: Rødt og hvitt

Images found: 44 | Page: 1/1