389 images found
« prev | next »Images found: 389 | Page: 1/5
ZorA0005
Stora Bryggeriet
BybY0001
Bærum smeltehytte
GudH0048
Fiskere med båt
ThyR0048
Stenplukkere / Picking stones, 1942
FliJ0010
Kongsberg-fra inne i gruvene
RygM0021
Pause
RygM0063
Pause

SmitC0010
Tømmerfløting
JynG0003
Rørene
AulR0064
Tidlig 1. mai demonstrasjon
DahC0011
Feieren / The chimney sweeper, 1975
GudH0106
Rukkedalselven, Nes i Hallingdal, 1858
MunG0166
Høyonn / Haying, 1884
CapA0012
Foss i nedre Telemark / Waterfall in lower Telemark, 1852

MunE0319
Sykepleiersker / Nurses, 1909
ThaF0155
Makrellfiskere / Mackerel fisher, 1877
KroC0296
Avisgutten / The newspaper boy, 1914
HanN0042
Ved kysten / By the coast, 1890
AskA0027
Skogsinteriør / Forest interior, 1878
HerL0048
Smien / The smithy, 1856
WerE0323
Streikebrytere / Strike-breakers, 1930

HinB0001
I smia / In the smithy, 1911
VogC0010
Bærum Jernverk / Baerum Iron factory
VogC0008
Bærums Jernverk / Baerum Iron factory, ca 1814
KolF0033
Fiskere i snevær som trekker not / Fishermen pulls seine in snowy weather,
KolF0035
Ute ved laksenoten / Out by the salmon seine, 1892
KolF0036
I snekkerverkstedet / In the carpenters workroom, 1886
RoeT0030
Maiskolber / Corn cobs, 1940

RoeT0032
Gartneren / The gardener,
RoeT0007
Ungdomsarbeide / Youth labour,
TidA0224
Et potte-makerverksted / A pot makers workroom, 1835
TidA0225
Pottemaker verkstedet / Pot makers workroom, 1835
KihH0013
Slåttekar / Working guy, 1947
KihH0112
Tømmerkjørere / Driving timber, 1952
MunG0273
Hoeyonn / Haying, 1884

MunG0240
Høyonn / Haying, 1884
MunG0269
Holmen, Asker, 1877
HanC0047
Kastanjeselgeren / The chestnut seller, 1928
HanC0051
Mann og maskin / Man and machine,
HanC0052
Mekanisk verksted, 1932
HanC0043
Tunnelarbeider / Tunnel workers, 1937
HanC0024
Arbeidsløse / The unemployed, 1933-34

HanC0027
Sild i tønner / Herring in barrels,
HanC0021
Studie til tømmerfløting / Study to timber float, 1933
NørA0061
Bondekone fra Normandie, 1889
HogK0041
Feierne / The chimney sweepers, 1929
WerE0402
Lensekara, 1938
WerE0398
Tømmerfløtere / Timber floating, 1895
WerE0399
Tømmerfløter / Timber floating, 1895

WerE0400
Lensekara,
WerE0385
Lensekara, 1938
WerE0335
Slåttekarene, 1930
WerE0340
Lensekara Tømmerføløtere i Kviteseid,
SteH0013
Tømmerlass, 1971
FinF0046
Fiskere
MunE0346
Arbeidere på hjem vei / Workers on their way home, 1913-15

MunE0348
Arbeidere i sne / Workers in snow, 1913-14
HanC0063
Tømmerfløtere / Timber floating, 1933
HanC0065
Arbeidsløse / Unemployed, 1933-34
BerK0046
Det indre av en sildebod / Inside of a herring store room, Bergen
ZorA0027
Stora Bryggeriet, 1890
GudH0335
Tysk vårlandskap med pløyende okse / German landscape with ploughing bull, 1860
KitT0489
Rjukanfossen, 1908

KroP0166
Hyrekontoret / Berts office, 1952
KroP0170
Vedhuggeren / The woodcutter
GroR0065
Vestlandsjente / West Norway girl, 1977
MidW0025
Arbeidsløse / Unemployed, 1932
LorC0051
Smeltehytte i Norge (Bærum), 1818
LorC0052
Bærums verk, 1790
BackH0207
En vevstue / A weaving house, 1884

BaaK0052
Skogparti med tømmermann / Forest part with lumberjack, 1848
GudH0373
Kystlandskap med fiskere / Coast landscape with fishermen, 1881
GudH0374
Garnfiske / Fishing with net
GudH0386
Sognefrakt, 1866
GudH0390
Skipsbygging på Sørlandskysten ved Lillesand / Building ships in the Southern Norway near Lillesand, 1859
HolT0121
Hjula Veveri
HolT0088
No title written on the image

OrdD0009
Fiskebu (sortering) / Fishing store room (sorting)
RevA0039
EN: Lumberjack
NO: Tømmerhugger
RevA0042
Lofotbilde / Image from Lofoten, ca 1916
RevA0048
Akers Mekaniske Verksted, 1913
RevA0049
Lofoten
RevA0032
Lofoten, 1920
RevA0080
Kornimport / Corn import, 1918-1923


« prev | next »Images found: 389 | Page: 1/5